Sposoby oczyszczania wody

 

Sposoby mechaniczne:

 

Sposoby chemiczne:

 

Sposoby biologiczne:

  w środowisku naturalnym gleby lub w stawach i jeziorach,

  w środowisku sztucznie wytworzonym w złożach biologicznych, w komorach osadu czynnego lub w komorach fermentacji ścieków .